Par visiem ar medijiem saistītiem jautājumiem sazināties uz e-pastu liva@ltips.lv

Vairāk informācijas šajā sadaļā, tai skaitā par mediju akreditāciju, sekos līdz 2019. gada 28. februārim.