1. juulil 2019 Riia Lucavsala pargis toimuva Ed Sheeran’i kontserdi üldtingimused

 

  1. Üldsätted

 

  1. 1 Käesolevad üldtingimused sätestavad üldised osalemise tingimused sündmusel, mille korraldajaks on SIA “L Tips Agency” (“Korraldaja”) ja mis moodustavad osa Korraldaja ja sündmusel osaleja vahelisest lepingust.

 

1.2.      Sündmus on vanusepiiranguta, kuid vanemad, kelle alla 16-aastased lapsed osalevad sündmusel täisealise saatjata, peavad meeles pidama, et Läti seaduste kohaselt ei ole alla 16-aastastel lastel lubatud täisealise saatjata pärast kl 23 tänaval viibida.

 

1.3.      Piletimüügi limiit ühe inimese kohta on kuni neli (4) piletit. Kõik seda limiiti ületavad piletid inimese kohta tühistatakse välja arvatud Korraldaja kirjaliku loa korral.

 

  1. 4. AS Piletilevi, reg.nr. 10568581, Harjumaa, Tallinn, Telliskivi tn 60a/9, 10412, on Eestis selle sündmuse piletite ainumüüja.

 

  1. Korraldaja kohustused; sündmuse tühistamine ja toimumisaja muudatused.

 

2.1. Korraldaja on kohustatud tagama, et sündmusel osalejal on kehtiv isikustatud (mh osaleja ees- ja perekonnanimega) sisenemist ja piletil märgitud sündmusel osalemist lubav pilet. Korraldaja on samuti kohustatud tagama organisatoorset tuge sündmusele ja tegema endast kõik oleneva sündmuse sujuvaks läbiviimiseks. Juhul, kui 1 osaleja (“peamine osaleja”) ostab kuni 3 lisapiletit teistele inimestele (enam kui 3 lisapiletit ei ole lubatud), siis on peaosaleja täisnimi trükitud kõigile piletitele ja teised osalejad peavad sisenema sündmusele koos peamise osalejaga. Isikutuvastusega sündmuse sissepääsu juures kaasneb ka osalejate vanusekontroll, et tagada vastavus sündmuse vanusepiirangule

2.2. Korraldajal on õigus tühistada sündmus eelnevalt sellest teavitamata juhtudel, mis ei kuulu Korraldaja vastutusalasse. Sellisel juhul kehtivad piletiomanikule õigused, mis on sätestatud Läti seadusandluses.

 

2.3. Korraldajal on õigus muuta sündmuse toimumise päeva, asukohta ja programmi mõjuvatel põhjustel nt rahvuslik leinapäev, sobimatud ilmastikutingimused, mis ei võimalda sündmuse toimumist, esineja haigestumine või mõni muu artisti puudutav objektiivne põhjus, mis jääb väljapoole Korraldaja vastutusala ja ei võimalda esinemist, ning olukorrad, kus toimumisaja muutmine on möödapääsmatu tagamaks inimeste turvalisust, tervist või elu või eraomandi turvalisust või tagamaks häirimatut osalemist üritusel. Sellisel juhul, päeva või asukoha muutuse korral (v a asukoha muutus samas piirkonnas), on piletiomanikul õigus tagastada pilet enne sündmuse toimumist ja saada tagasi kogu pileti eest tasutud summa.

 

2.4. Kui piletiomanikul on õigus saada tagastatud pileti eest tagasi kogu pileti eest tasutud summa, siis tuleb tagasimakse nõue esitada müügipunkti, kust pilet osteti (kaasa arvatud piletite müüja on-line keskkonnas), mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saadud info enne sündmuse toimumist sündmuse tühistamise kohta või päeva, toimumiskoha või programmi muutmise korral, mida on mainitud p 2.3. Kõikidel mainitud juhtudel piletiraha tagastatakse, kui tagasimakse taotlus esitatakse kuue kuu jooksul alates sündmuse algsest toimumispäevast.

 

2.5 Välja arvatud osas 2.3 toodud juhtudel, on piletiomanikul õigus tagastada on-line keskkonnas ostetud pilet, kuid mitte hiljem kui 14 päeva enne ürituse alguspäeva. Pileteid hüvitatakse erandkorras (nt piletiomaniku haigestumine). Piletiomanik, kes soovib piletit ülalmainitud tähtaja raames tagastada, peab saatma pileti tagastamisavalduse e-mailile info@piltetilevi.ee ja tagastama pileti originaali koos piletiostu tõendava dokumendiga aadressil: AS Piletilevi, reg.nr. 10568581, Harjumaa, Tallinn, Telliskivi tn 60a/9, 10412. Juhul, kui piletiomanik on piletiostu tõendava dokumendi kaotanud, tuleb tal Piletilevi AS’le saata ostudokumendi kaotuse avaldus meiliaadressil info@piletilevi.ee

 

2.6 Ülalkirjeldatud juhtudel tagastab Piletilevi AS pileti nimiväärtuse.

 

2.7 Tagasimakse tehakse pangaülekandega pangaarvele, mis on näidatud pileti tagastamisavaldusel hiljemalt 6 kuud pärast ürituse toimumise algset kuupäeva, kuid mitte enne kõigi asjassepuutuvate dokumentide (vt p 2.5) kättesaamist.

 

2.8. Korraldaja võib muuta isiklikke andmeid isikustatud piletil lisatasu eest. Samal ajal jätab Korraldaja endale õiguse keelduda isiklike andmete muutmisest. Isiklike andmete muutmiseks palun pöörduda aadressil info@piletilevi.ee

 

  1. Ürituse turvalisus

3.1. Korraldaja jätab endale õiguse:

 

(a) turvalisuse kaalutlustel mitte lubama piletiomanikul sissepääsu üritusele.

 

(b) turvalisuse kaalutlustel nõuda osaleja lahkumist ürituselt ja tagada omalt poolt selle nõude täitmine. Eriti kehtib see olukorras, kus osaleja häirib avalikku korda, käitub agressiivselt või provokatiivselt või rikub käesolevaid Üldtingimusi.

 

(c) mitte lubama üritusele piletiomanikke külm- ja tulirelvadega, lõhkeainetega, pürotehniliste või kergsüttivate ainetega, metallotsaga jalatsites ega muude ohtlike esemetega, samuti neid, kes ei esita ürituse turvatöötajale kehtivat isikut tõendavat dokumenti, mis vastab piletiomaniku nimele (või peamise osaleja isikut tõendavat dokumenti 4 ühekorraga ostetud pileti korral) ja tõendab ka tema vanust.

 

(d) juhul, kui Korraldaja peab turvalisuse kaalutlustel või tehnilistel põhjustel muutma ostetud piletil märgitud kohta, teeb ta kõik endast oleneva, et asendada pilet samaväärsega. Kui see osutub võimatuks, siis Korraldaja vahetab pileti kallima pileti vastu lisatasuta või, kui see osutub võimatuks, pakub piletiomanikule odavamat kohta ja kompenseerib erinevuse piletihinnas lisatasudeta. Piletiomanikul on sel juhul muuhulgas õigus loobuda sündmusel osalemisest kuni üks päev enne sündmuse toimumist. Sel juhul tagastatakse talle pileti nimiväärtus.

 

3.2. Professionaalsed videokaamerad ja fotoaparaadid, sülearvutid, droonid ja ükskõik millised muud professionaalset audio- ja videosalvestust võimaldavad seadmed ei ole lubatud. Korraldaja pakub võimalust selliste seadmete hoiustamist ürituse toimumise kohas.

 

3.3. Keelatud on kaasa võtta ja üritusel kasutada: ükskõik milliseid laserseadmeid, oma jooke sh alkohoolseid jooke ja muid joovastavaid aineid, vihmavarje, jalg- ja tõukerattaid, rulluiske, mootorrattakiivreid, lõhkeaineid, pürotehnikat, relvi mh külmrelvi. Samuti on keelatud kaasa võtta lemmikloomi.

 

  1. Mitmesugust

4.1. Osalejad võivad kokku puutuda väga valju heliga, mis võib põhjustada kuulmiskahjustust. Soovitame kasutada kuulmiskaitsevahendeid.

 

4.2. Esineja ametlikke fännikaupu ja suveniire saab osta ainult ürituselt.

 

4.3. Ostetud piletit loetakse Korraldaja nõusolekuks piletil nimetatud osaleja osalemiseks üritusel. Korraldaja võib sellest nõusolekust igal ajal taganeda turvalisuse või ohutuse kaalutlustel. Osaleja, keda on keeldutud sisse lubamast või kes on ürituselt eemaldatud eeskirjade rikkumise või seadusvastase teo tõttu, ei oma õigust nõuda pileti kompenseerimist ega mingitele muudele nõuetele Korraldaja suhtes.

 

4.4. Piletit ei ole lubatud kasutada reklaami (sh tarbijamängud ja loteriid) eesmärgil ega edasi müüa.

 

4.5. Igasugune pileti edasimüümine või selle edasimüümise või kopeerimise katse selleks, et kasutada piletit autoriseerimata reklaamiks või ärilisel eesmärgil annulleerib pileti ilma õiguseta piletiraha tagastusele.

 

4.6. Iga pileti kehtivust kontrollitakse ürituse uksel võrreldes isiklikke andmeid piletil omaniku kehtiva isikut tõendava dokumendi andmetega (või peamise osaleja isikut tõendava dokumendi andmetega juhul, kui osteti piletid korraga 4-le inimesele. Isikut tõendava dokumendina aktsepteeritakse passi, ID-kaarti ja juhiluba osaleja pildiga) ning pileti skaneerimisega, mis kinnitab iga triipkoodi unikaalsust. Pilet annab õiguse siseneda üritusele ühe korra.

4.7.Ainult piletid, mis on ostetud firmadelt SIA Bilesu Serviss, UAN Bilietai, Oü Piletilevi, Lippupiste Oy, eBilet Polska Sp. z o.o. ja Eventim Sp. z o. o. loetakse kehtivateks piletiteks.